PHP & webdesign 2008 - 2018 by gr3lla
o firmie / strona główna

o firmie

Nasza firma prowadzi swoja działalność w branży elektrycznej o 1991 roku, a pod nazwą Z.U.P.H. CEL-BUD Helena Gąsiorek od 2000 roku.

Nasza firma systematycznie zwiększa zatrudnienie oraz zakres wykonywanych robót. Wykonujemy prace w zakresie branży elektrycznej i budowlanej na terenie całego kraju w halach produkcyjnych, obiektach budowlanych, biurowych, muzealnych, oświatowych, policyjnych, bankowych, szpitalnych, handlowych, mieszkalnych (budownictwo indywidualne i zbiorowe), budujemy linie elektroenergetyczne niskiego napięcia NN i średniego napięcia SN do 30 kV oraz sieci strukturalne i wizualny monitoring obiektów.

Prowadzimy również stałą obsługę firm pod względem elektrycznym: konserwacje, pomiary, rozbudowa sieci elektrycznych, nadzór oraz zapewnienia zasilania placów budowy.

Nasze prace są zawsze wykonywane z największą starannością, co potwierdzają uzyskane referencje od inwestorów, dla których świadczyliśmy usługi.

Podstawowa działalność firmy - branża elektryczna

  • fachowe doradztwo,
  • projekty elektryczne,
  • wyceny elektryczne,
  • nadzór elektryczny,
  • pomiary elektryczne,
  • wykonawstwo w zakresie elektr. do 30kV,
  • remonty i konserwacje instalacji elektrycznych, maszyn, urządzeń, dźwigów samojezdnych,
  • wykonawstwo, pomiary, przeglądy instalacji odgromowej,
  • wykonawstwo i serwis systemów przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych, powiadamiania, tv-monitring obiektów, sieci telekomunikacyjne i informatyczne.


Zapraszamy do współpracy
Firma CEL-BUD Gąsiorek